Vinsent van Gog (1853-1890)

Image

Da li je Van Gog bio impresionista? Razočaran pravcem kojim su krenuli pozni impresionisti, on se ubrzo udaljio od impresionizma. Da li je bio lud? Da li je njegova umetnost posledica i izraz ludila? Teško je naći ludaka koji, kroz svoje slikarstvo tako sistematično traga za istinom o svetu i samome sebi.
Prekretnicu u njegovom životu predstavlja period koji je proveo među rudarima i seljacima u Belgiji i Holandiji, gde je sopstvenim očima gledao najteže siromaštvo i krajnji očaj ljudi koji su verovali da ih je Bog napustio. Tada je u slikarstvu pronašao otkrovenje. Od prvih skica bednih rudara, do onih završnih mučnih pejzaža, njegovo slikarstvo je neprestano izražavalo teskobu i beznađe umetnika suočenog sa tekim životom… Do poslednjeg daha bio je odan svom pozivu koji je, ispostavilo se, bio njegov kobni dar. Van Gog je bio i ostao jedan od najvećih slikara XIX veka.

Advertisements